Espai d'ajuda

Qui pot crear un blog a l'espai Entitats Tordera?
Qualsevol entitat inscrita al Registre Municipal d'Entitat de Tordera que ho desitgi pot crear una pàgina web i disposar d'aquesta eina creada des de l'Ajuntament per afavorir la participació ciutadana i l'associacionisme.

Equip de suport
Des des de l'Àrea de Serveis Personals de l'Ajuntament estem a la vostre disposició per resoldre qualsevol consulta.

Us atenem via correu electrònic: sanjuanbx@tordera.cat

Telefònicament al 937643717

Personalment a l'Ajuntament