SERVEIS AL CIUTADÀ

Us presentem la relació de serveis, que a partir d'aquesta setmana us podrem oferir al nostre local del Carrer Camí Mas Martí, 38, en els dies i hores que detallem.
Atendrem i ajudarem, dins de les nostres possibilitats, a totes les persones que ho sol·licitin.

_____________________________________________________________________________

Os presentamos la relación de servicios, que a partir de esta semana os podremos ofrecer en nuestro local de la Calle Cami Mas Martí, 38, en los dias y horas que detallamos.
Atenderemos y ayudaremos, dentro de nuestras posibilidades, a todas las personas que lo soliciten.

Comparteix