Informacions importants

JORNADES D'ASSOCIACIONISME LOCAL

Si voleu organitzar una activitat dins les Jornades d'Associacionisme Local del 4 al 13 de juliol, podeu omplir aquest formulari: http://www.tordera.cat/formulari.php?id=4452

FINALITZAT EL TERMINI PER A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES D'ENTITATS DURANT EL 2014