Serveis de Teleassistència de la Creu Roja

Què és?

El Servei de Telassistència Domiciliària de la Creu Roja dóna una resposta immediata a les persones usuàries que es trobin en situacions d'emergència, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, quan es troben a casa. Seguretat, protecció i caliu.

Què és?

El Servei de Telassistència Mòbil de la Creu Roja gestiona qualsevol situació potencial de risc les 24 hores del dia els 365 dies l'any, tot assegurant protecció, autonomia i tranquil·litat als seus usuaris quan es troben fora de casa.

Què és?

És un Servei de localització de persones que, a través de la xarxa de telefonia mòbil i d'un dispositiu de localització geogràfica via satèl·lit GPS que porta l'usuari, permet de manera remota localitzar-lo immediatament i detectar situacions potencialment perilloses.

Per més información.
http://teleassistencia.creuroja.org/

Comparteix