Creu Roja Tordera porta el projecte “cuidem els que cuiden”

Segons diversos estudis la proporció de persones grans amb dependència són ateses en família és del 70% i d´altres confirmen la hipòtesis que la família és la principal proveïdora de cures. A més, en el grup familiar les dones són qui assumeixen majoritàriament aquesta responsabilitat, tot i que la presència d´homes va en augment.

L´impacte que té sobre les famílies la tasca de cures d´una persona gran o dependent és important com a conseqüència de la progressiva exigència que implica les situacions de cura informal, el desgast físic i emocional, els sentiments de depressió, la falta de motivació, i un llarg etc. A vegades, les persones que pateixen aquest fet tendeixen a aïllar-se progressivament dels familiars i dels amics i deixen de participar als llocs que freqüentaven anteriorment.

En aquest marc la Creu Roja planteja el projecte de grups de suport als cuidadors informals, amb el qual pretén, mitjançant sessions formatives i dinàmiques de grups de suport, aconseguir la creació d´un nivell de suport i interrelació que pugui arribar a generar una continuïtat una vegada finalitzat el curs, esdevenint un grup d´autoajuda.

El projecte alterna classes formatives amb les dinàmiques de grup en sessions quinzenals que es perllonguen al llarg d´un any. A la població de Tordera el projecte es va iniciar dimarts dia 31 de gener i continuarà al llarg dels propers mesos.

El Projecte el duu a terme Creu Roja amb conveni amb la Diputació de Barcelona i l´impulsa de la regidoria de Benestar Social i Sanitat de l´Ajuntament de Tordera. La Creu Roja a l´Alt Maresme és la tercera vegada que realitza aquest projecte, i anima a tots als Governs locals a impulsar projectes d´aquests tipus, on, a banda de treure a la llum pública la situació de moltes persones que estan cuidant en l´àmbit privat, s´hi faciliti a aquestes una petita formació per poder cuidar i cuidar-se millor, a banda de compartir el fet de cuidar: perquè cal que “cuidem els que cuiden”.

Comparteix