FITXA DE SOCI I RENOVACIÓ DE L'AGRUPACIÓ

COGNOMS:.............................................. .............NOMS:...............................................
ADREÇA: POBLACIÓ:.....................................................................................................
Tel:.................................. Email:.....................................................................................
QUOTA ANUAL.....................10 € QUOTA VOLUNTÀRIA..................................€
QUOTA FAMILIAR.................20 € ALTRES TIPUS DE QUOTES.......................€
Nº de compte de l’Amistat: 2038 6880 5060 0002 4620 de BANKIA

Als socis i simpatitzants: Hola, desprès du'n temps sense estar amb contacte, i avén-se fet diverses convocatòries de reunions per engegar un nou projecte “Pere Botero” s’ha aconseguit un grup de persones assistents a aquestes reunions. Es va decidir crear una nova secció dins de l’agrupació, ja que els estatuts ho contemplen, i es va crear i votar, aprovant la creació du'n grup de teatre anomenat “ Els amics den Pere Botero” .Ara quasi passat un any, un grup de les persones assistents a les reunions, han cregut que seria millor i beneficiós per el projecte de crear una nova associació. A la reunió del dia 5 de Maig, es va posar a votació informal, ( ja que la majoria no son socis ) i s’aprovà per majoria.
L’Agrupació l’Amistat, donarem tot l’a ajuda i sostén dins les nostres possibilitats a la nova associació per tirar endavant el projecte. Penseu que avui dia les subvencions dels organismes oficials, estan regulades per la quantitat de socis i per la qualitat del projecte. Fins ara mai s’havìa cobrat cap quota als socis, tiràvem a base d’espònsors i alguna rifa. Per tot lo dit i per recaptar diners vos demano la vostra mínima col•col·laboració amb una quota simbòlica de 10 € a l’any, per individual, 20 € a l’any per familiars i voluntàriament podeu col•laborar a la quantitat o manera que vos sigui mes còmoda. Penseu que totes les col•col·laboracions desgravant.
¡¡¡PER FAVOR AJUDENS!!!
Salutacions Esteba Maresma Tordera a 14 de maig de 2011

Comparteix