FEDERACIO D'ENTITATS

El passat dia 29 es va encetar la primera d'unes xerrades entre diverses entitats, per estudiar la posibilitat de crear una federacio d'entitats que mes o meins tinguin un mateix ideal. Van assistir un total de vuit entitats i l'impresio general es que formar par d'una federacio,seria molt interesant per moltes questions, tant a l'hora de conectar amb l'administracio, com a l'hora d'organitzar tota mena d'actes desde cada entitat amb una forta col.laboracio. Varen participar, el FORUM PER EL TEATRE I LA CULTURA, L'AGRUPACIO L'AMISTAT, GRUP EXCURSIONISTA MIRALLES, DIABLES DE TORDERA, ASSOCIACIO OBRIM PAS, CLUB ICESTOCK TORDERA, ESCOLA CRISTINA LLOBET.
Cada una de les associacions consultsrs amb la base de socis, per tal de decidir si es tirs endavant o no. per tal motiu farem una reunio a finals de la 1ª quincena de Maig.
En aquesta reunio queda convidat qualsevol entitat encara que no estes a l'anterior.
Comparteix